Ursprungliga TollAdliga Toll
>Historia
Riddarhuset
Släktmöte
Släktvapen
Stadgar
Understöd
Ungdom
Internt
Hem
Login:
Password:


Välkommen till Släktföreningen

Välkommen till ätten Tolls släktförening, eller kort och gott ätten Tolls hemsida. Här kommer du att finna div information om kommande släktmöten, berättelser från tidigare möten mm. Som medlem kan du även logga in och kika på våra interna sidor.

Släktföreningens Syfte
-Att verka för sammanhållning såväl inom som utom Sverige
-Tillvarata gemesamma intressen
-Upprätthålla gemesamma traditioner

..Uppgift
-Arrangera släktmöten med jämna mellanrum (f.n. vart 3:de år)
-Tillhandahålla kontaktinformation till medlemmarna
-Förvalta släktföreningens fond och besluta om bidrag från den.
-Förvalta släktens arkivalier
- Underhålla släktens genealogiska information

Aktuellt

News