Frösåker – en västmanländsk herrgård och dess historia, Stockholm 2008

Frösåker skall 1674 ha tillhört hovrättspresidenten och landshövdingen friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm (1617–1690). Efter hans död ärvdes det av hans hustru Christina Maria, f. Leijonhufvud (1648–1724), som ägde det till sin död. Då ärvde sonen det, översten och landshövdingen friherre Axel Erik Gyllenstierna (1678–1751). Hans dotter Elsa Sophia föddes på Frösåker 1705 och gifte sig 1730 med Reinhold Gustaf Toll (1687–1751), som efter freden i Nystad lämnat sin fäderneö Ösel, som då hade blivit rysk. Makarna voro efter Reinhold Gustaf Tolls pensionering 1747 bosatta på sin gård Nybo i Riseberga socken i Skåne, ej långt från Axel Erik Gyllenstiernas fideikommiss Bjersgård. Efter ett besök på Ösel för att reglera en arvsaffär insjuknade Reinhold Gustaf Toll på återresan och dog på Frösåker. Han begrovs i det Gyllenstiernska gravkoret i Kärrbo, medan hans hustru och deras yngste son fältmarskalken Johan Christopher Toll ligga på kyrkogården i Riseberga. Axel Erik Gyllenstierna hade dött samma år som sin svärson och efterträtts av sin son majoren friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm (1710–1791) och denne av sin son översten för Wendes artilleriregemente friherre Carl Christopher Gyllenstierna (1748–1811). Han var gift med friherrinnan Antoinette von Kochen, som förde fideikommisset Krapperup i Skåne in i den Gyllenstiernska familjen. Johan Christopher Tolls brorson översten och kammarherren friherre Gustaf Philip Adam Toll (1782–1865) gifte sig 1814 med sin syssling, makarna Gyllenstiernas dotter Marie Louise. Svärmodern anförtrodde som änka först sin svärson skötseln av Krapperup, men sedan han visat sig oägnad för denna uppgift, fick hennes son Nils (1789–1865) övertaga förvaltningen av Krapperup, och hon flyttade med dotter och måg till Frösåker. När Antoinette Gyllenstierna dog 1841, hade Nils Gyllenstierna sedan 1838 ägt Frösåker, som han 1843 sålde till majoren Carl Rangel von Post (1811–1876), vars fru Elisabeth Cronstedt var Nils Gyllenstiernas kusin. När Carl Rangel von Post hade dött och hans söner 1893 hade gått i konkurs, köpte Nils Gyllenstiernas systerson och Carl Rangel von Posts svärson (gift med Hedvig von Post) sedermera generalmajoren och hovmarskalken Gustaf Axel Toll (1831–1912) Frösåker för att reda upp konkursen. Han var således den tredje Toll, som hämtat sin fru från Frösåker, som han själv bara ägde till 1897. Om den porträttsamling, som han fick med sig från Frösåker berättas i uppsatsen “Två släkters möten – Gyllenstierna och Toll”. Härefter har vår familj inte haft någon förbindelse med Frösåker, som 1904–1928 ägdes av Nils Johansson, tidigare tegelmästare och godsförvaltare på Frösåker och sedan av hans yngsta dotter och måg Ingegerd och Henry Ral, som 1965 sålde gården. År 1979 köptes den tillbaka av deras son Torgny Ral. Dennes son Christer har på Frösåker skapat en golfbana av internationella mått. Boken om Frösåker är skriven av Christer Rals morbror, Gunnar Grant (f. 1932, professor em. i anatomi vid Karolinska institutet). Boken är rikt illustrerad i färg och svartvitt – många gamla dokument äro avfotograferade.

Författare: Gunar Grant
Formgivare: Göran Eklund
Förlag: Bokförlaget Atlantis
Bandtyp: Inbunden, Språk: Svenska Antal sidor: 163
ISBN10: 9173532517
ISBN13: 9789173532518