Skattmansö

Skattmansö i Vittinge ärvdes av brukspatronen Göran Reutercronas brorsdotterbarn och kom därmed att bli kaptenen G August Tolls och hans maka Fanny E A f. v. Post egendom som tillträddes 1904. Kaptenen August Toll avled 1911. 1919 tillträdde den äldste sonen Johan C Toll och innehade den till sin död 1956. Härefter förvaltades gården av hans sterbhus med sonen Bo som arrendator. Gården såldes 1970 till Domänverket, som styckade den, varefter gårdsområdet såldes till makarna Percy och Märta Lindgren. Sedan ett par år ägs herrgårdsbyggnaderna och gårdsområdet av Henry Avar

Bakom Minnenas Grind i Skattmansö

Han skrev Skattmansös historia

Hebybon Kenth Hansson har skrivit en bok om Skattmansö söder om Vittinge kyrkby. Här har funnits järnbruk, tegelbruk, två kvarnar samt skogs- och jordbruk med många torp under sig.

Skattmansö beboddes åtminstone från år 1004 då platsen var omgiven av vatten och benämndes Ön. Trots omfattande näringsverksamhet var herrgården, den nuvarande byggdes i mitten på 1700-talet, under långa tider i första hand en slags "sommarstuga" för flera adelssläkter.
- Sist i det ledet var släkten Toll som sålde egendomen till statliga Domänverket, säger Kenth Hansson.

På 1970-talet, sedan fastigheterna styckats upp i mindre enheter, torpen sålts och huvudbyggnaderna stått öde i flera år, köpte familjen Lindgren från Stockholm herrgården.

Krönikan om denna del av Västra Uppland inom gamla Vittinge socken har hembygdskännaren Kenth Hansson arbetat på i fem år.
- Jag har vistats mycket på stadsarkivet i Västerås där Skattmansöarkivet förvaras.
- Helt kan det inte klarläggas vem som först slog sig ner här, men säger Kenth Hansson, en av de första var Niklas Skatteman som ligger begravd i Österunda.
- Ortsnamnet Skattmansö förekommer ofta parallellt med Ön i äldre beskrivningar. Med tiden tog emellertid namnet Skattmansö över. I dag omges den tidigare halvön av åkermarker.

Kenth Hansson har på fädernet anknytning till Skattmansö sedan början på 1800-talet.
- Jag är, kan man säga, den sjätte generationen.
Boken är på närmare 350 tättskrivna sidor och innehåller rikligt med illustrationer - kartor, teckningar, domboksavskrifter från perioden år 1600 till 1800, dessutom ett stort antal fotografier från senaste århundradet
- Jag har haft ovärderligt bistånd av 94-åriga Viola Berglund i Heby, skolkamrat till min far, som identifierat för mig okända människor på många av bilderna. Lennart Jansson i Vittinge och Kerstin Maria Rydh i Strängnäs har också gett mig hjälp och vägledning inte minst i väsentliga detaljer.

Boken får en upplaga på 500, priset blir 300 kronor per exemplar. Kenth Hansson finansierar utgivningen med ett banklån och likt ett flertal andra författare trycker han den på Hallvigs i Morgongåva.
- Jag hoppas att den blir en efterfrågad julklapp här i södra kommundelen. Tryckeriet har lovat att försäljningen kan starta omkring 10 december, säger han.

Artikel från Uppsala Nya Tidning Publ: 13 nov 2007

Foto: Hans Lundgren

Författare: Kent Hansson
Förlag: Kent Hansson
Bandtyp: Inbunden, Språk: Svenska
Antal sidor: 342
ISBN10: 9163319527
ISBN13: 9789163319525